Parafia św. Sunniwy w Molde
St. Sunniva menighet, Parkveien 25, 6402 Molde, tlf. 71 25 14 67/980 68 014
Adres korespondencyjny: Postboks 2187, 6402 Molde

Kościół Katolicki w Norwegii może dzięki Tobie otrzymać publiczne wsparcie finansowe. Aby było to możliwe musisz zarejestrować się w kościele podając pełny 11-cyfrowy norweski pesel (data urodzenia + norweski numer personalny). Dotyczy to zarówno tych, którzy przebywają czasowo w Norwegii, jak i posiadających obywatelstwo norweskie.

Nie bądź bierny w Kościele Katolickim, zarejestruj się!

rejestracja on-line                                                                                                                         dowiedz się więcej    

Duszpasterstwo polskie w diecezji Oslo